آرشیو اخبار - 19 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سلامت در منطقه از اولویت‌های ماست

احمد باهوش مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در دیدار با رئیس بیمارستان امام خمینی کنگان گفت: بحث سلامت و درمان از اولویت‌های ما در منطقه است.
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۵۳