آرشیو اخبار - 15 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حمایت مجتمع گاز پارس جنوبی از ارتقاء زمینه‌های همکاری با دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر حمایت ویژه این شرکت از مقوله پژوهش‌ و فناوری در پارس جنوبی، گفت: بزرگترین مجتمع گازی کشور، از ارتقاء زمینه‌های همکاری با دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر حمایت می‌کند.
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۴۷
صفحه ۱ از ۲