آرشیو اخبار - 13 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قدردانی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از مدیریت تشکیلات و روشهای وزارت و معاون توسعه انسانی وزیر نفت

مدیرعامل عامل مجتمع گاز پارس جنوبی به پاس زحمات ارزشمند مجموعه مدیریت تشکیلات و روشهای وزارت و معاون توسعه انسانی وزیر محترم نفت، همسو با انجام اقدامات مهم و کلیدی در حوزه ساختار و تامین نیرو جهت پالایشگاه های مجتمع قدرانی کرد.
۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۷:۵۱
صفحه ۱ از ۲