آرشیو اخبار - 30 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید گاز ایران از تحریم تأثیر نمی‌گیرد/ تعهد صنعت گاز برای کاهش آلودگی مشعل‌ها

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه اگر تحریم تا سال‌ها هم ادامه یابد، تولید گاز ایران متأثر از آن نخواهد بود، از تعهد صنعت گاز برای کاهش آلودگی مشعل‌ها نیز خبر داد.
۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۹
صفحه ۱ از ۲