آرشیو اخبار - 06 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری از عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری از تلاش و همت کارکنان و متخصصان پالایشگاه سوم پارس جنوبی در بازه زمانی عملیات تعمیرات اساسی و شرایط بسیار سخت و گرمای شدید
۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۸
صفحه ۱ از ۲