آرشیو اخبار - 30 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری

گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سالن جلسات شهید باهنر ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران
۳۰ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۱۶