آرشیو اخبار - 22 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرپرست دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در حکمی حسن فرهادی را به عنوان " سرپرست دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره " معرفی کرد.
۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱