آرشیو اخبار - 02 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی با دریافت تندیس های نقره ای و برنزی خوش درخشیدند.

با اهدا تندیس های نقره ای و برنزی، از پالایشگاه های دوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی در "هفتمین دوره ی جایزه ملی مدیریت انرژی" تجلیل شد.
۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۷:۱۵