آرشیو اخبار - 18 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تاکید بر شتاب در اجرای پروژه های عملیاتی شهرک های مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه ی بررسی پروژه های مستغلات شهرک های مسکونی کارکنان مجتمع، بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های در دست اجرا تاکید ویژه نمود.
۱۸ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۲۱
صفحه ۱ از ۶