آرشیو اخبار - 30 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در بومی سازی اقلام راهبردی؛

حسنی، دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی، در حوزه بومی سازی و استفاده از تجهیزات مهم و راهبردی با استفاده از مصوبه تولید بار اول، نسبت به سایز سازمان ها پیشرو است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۶
صفحه ۱ از ۳