آرشیو اخبار - 29 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین واکنش در شرایط اضطراری سطح ERC در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

همسو با ارتقاء سطح آمادگی و افزایش توان ایمنی و آموزشی واحدهای عملیاتی در جهت افزایش تولید پایدار گاز و محصولات، تمرین واکنش در شرایط اضطراری سطح ERC در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شد و با موفقیت پایان یافت
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰
صفحه ۱ از ۲