آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام مهندس باهوش به مناسبت روز جهانی قدس

"مقاومت تنها راه آزادی فلسطین است". امام خامنه ای
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۳۹