آرشیو اخبار - 25 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی بستری امن برای پیشرفت سازندگان داخل و شرکت‌های دانش بنیان

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش تولید ایمن و مستمر گاز و محصولات جانبی، با استفاده 65 درصدی از قطعات و تجهیزات ساخت سازندگان داخلی در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد، همچنین اعلام کرد این روند استفاده از تجهیزات باکیفیت داخلی افزایش خواهد یافت.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۱۲
صفحه ۱ از ۵