آرشیو اخبار - 21 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاکسازی سواحل شهرستان‌های کنگان و عسلویه به همت کارکنان پالایشگاه‌های پارس جنوبی

کارکنان پالایشگاه‌های ششم و یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی برای حفظ و بهسازی محیط زیست پیرامونی پالایشگاه‌ها در یک برنامه مشترک ساحل زیبای پارک مرجان در محدوده ی شهرستان کنگان و سواحل نایبند در محدوه جغرافیایی شهرستان عسلویه را پاکسازی کردند.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۰۹
صفحه ۱ از ۲