آرشیو اخبار - 04 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ضرورت توجه به مسائل پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی

نگاه به مسائل کلیدی و حیاتی پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی به‌خوبی نهادینه شده و ضرورت توجه به این موضوعات در اولویت است.
۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۴۰
صفحه ۱ از ۵