آرشیو اخبار - 22 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دختران تنیس روی میز مجتمع گاز پارس جنوبی خوش درخشیدند

با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی در مراحل شهرستانی، استانی و نایب قهرمانی در المپیاد سراسری گاز دختران ورزشکار مجتمع گاز پارس جنوبی در رشته تنیس روی میز خوش درخشیدند.
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸:۲۳
صفحه ۱ از ۳