آرشیو اخبار - 08 بهمن 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت بیش از 7 هزار نفر ساعت آموزش در حوزه ایمنی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از 7000 نفر آموزش در حوزه افزایش سطح ایمنی متخصصان و کارکنان پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسید.
۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۷