آرشیو اخبار - 25 بهمن 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ورود نخبگان مجتمع گاز پارس جنوبی به کمیسیون مناقصات یک امر ضروری است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در آیین اهدا حکم انتصاب اعضاء جدید کمیسیون مناقصات (معاملات) کالا و پیمان‌های ستاد، در این مجموعه گفت: کمیسیون مناقصات در مجتمع گاز پارس جنوبی دارای جایگاه بسیار ارزشمند است، ورود کارکنان نخبه و اهل فن در کمیسیون مناقصات یک امر بسیار ضروری است.
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۴۹
صفحه ۱ از ۴