آرشیو اخبار - 24 بهمن 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره قرآنی حبل المتین برگزار شد

هفتمین جشنواره قرآنی حبل المتین با معرفی نفرات برتر و درخشش نخبگان و استعدادهای قرآنی مجتمع گاز پارس جنوبی به کار خود پایان داد.
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ۲۰:۲۲
صفحه ۱ از ۳