آرشیو اخبار - 02 بهمن 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دستگاه‌های الکترولایزر واحد تاسیسات مشترک پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی بومی‌سازی شد

مدیر پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به توانمندی‌ها،دستاوردهای نوآورانه، تجربه، تخصص و تعهد کارکنان و متخصصان پالایشگاه هفتم پارس جنوبی بیان کرد: دستگاه‌های الکترولایزر واحد تاسیسات مشترک دو این پالایشگاه با حمایت و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان با موفقیت بومی‌سازی شد.
۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۸:۳۲
صفحه ۱ از ۳