آرشیو اخبار - 16 دی 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سلامت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی در ردیف اولویت های مهم قرار دارد

مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نشست با مدیران عامل منطقه ویژه، مجتمع گاز پارس جنوبی و مدیران ارشد شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی گفت:توجه به سلامت کارکنان و توسعه خدمات درمانی به کارکنان از مهمترین اهداف بهداشت و درمان صنعت نفت است که در صورت تحقق این امر بهره وری افزایش خواهد یافت.
۱۶ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۱۰