آرشیو اخبار - 10 دی 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازدید مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده از مجتمع گاز پارس جنوبی

زینب قیصری،مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده، زهرا حسین زاده، مشاور امور زنان و خانواده شرکت ملی گاز، معصومه زمانی، مشاور امور زنان و خانواده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سفری دو روزه از مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کردند.
۱۰ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۲۸
صفحه ۱ از ۳