آرشیو اخبار - 30 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تست بر روی 50 کیلومتر از خطوط زیر زمینی در مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت انجام شد

وضعیت وکیفیت پوشش‌های حفاظتی حدود 50 کیلومتر ازخطوط لوله زیرزمینی و مدفون در خاک، درون پالایشگاه وارتباطی بین پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از روش‌های خاصیت الکترومغناطیس و گرادیان ولتاژ بصورت غیرمستقیم ازسطح خاک، مورد ارزیابی و بازرسی قرارگرفت و با موفقیت انجام شد.
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۵۲