آرشیو اخبار - 24 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نیروهای متعهد و کارآمد سبب پیشرفت، ارتقا و تعالی مجتمع گاز پارس جنوبی می باشند

معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه‌ انسانی در جلسه ی شورای مدیران توسعه منابع انسانی وزارت نفت در مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کارکنان بسیار ارزشمند و توانمند در مجتمع گاز پارش جنوبی موجبات رشد، ارتقا و عظمت در مجتمع عظیم گازی کشور هستند .
۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۲۷
صفحه ۱ از ۲