آرشیو اخبار - 15 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رئیس عملیات حراست مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد

رئیس حراست مجتمع طی حکمی، محمد جواد بهبود را به سمت رئیس عملیات حراست مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب نمود.
۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸