آرشیو اخبار - 30 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مقدار مصرف گاز طبیعی در کشور زنگ خطر جدی است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام زنگ خطر مقدار مصرف گاز طبیعی تأکید کرد که سازمان‌های دولتی باید در رعایت الگوی مصرف بهینه پیشقدم باشند.
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰
صفحه ۱ از ۳