آرشیو اخبار - 03 مهر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اقدامات مهم شرکت ملی گاز ایران در شهرستان جم موجبات توسعه و اشتغال را فراهم نموده است

محمد حسینی، فرماندار شهرستان جم در نشست با، هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: اقدامات مهم و سازنده شرکت ملی گاز ایران و مجتمع گاز پارس جنوبی موجب توسعه و اشتغال در منطقه بخصوص شهرستان جم را فراهم نموده است.
۳ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۳