آرشیو اخبار - 19 مهر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارکنان پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی خون اهدا کردند.

کارکنان پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با استقرار تیم سازمان انتقال خون استان بوشهر در پالایشگاه و با رعایت دقیق موارد بهداشتی ، خون اهدا کردند.
۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱