آرشیو اخبار - 12 مهر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

در مسیر رشد و تولید کشور، در کنار مدیران شایسته مجتمع گاز پارس جنوبی هستیم

اسحاق شهبازی، رئیس بازرسی کل استان بوشهر با حضور در ساختمان ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی با مدیرعامل و مدیران ستادی این مجتمع عظیم گازی کشور دیدار و گفتگو کرد.
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴