آرشیو اخبار - 10 مهر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اقدامات پالایشگاه‌ها برای تأمین پایدار گاز، کمتر از دفاع مقدس نیست

کاری که شما در صف مقدم تولید و فرآورش گاز انجام می‌دهید، کمتر از دفاع مقدس نیست.
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۹