آرشیو اخبار - 03 شهریور 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست روابط کار، مددکاری و امور ایثارگران شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی اسحق فرشیدی، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی ، یعقوب نیازی، به عنوان سرپرست روابط کار، مددکاری و امور ایثارگران مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲