آرشیو اخبار - 23 شهریور 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتخابات انجمن صنفی کارگران در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شد

با مشارکت چشمگیر کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن صنفی کارگران پالایشگاه سوم انجام و مقدمات تاسیس این تشکل صنفی به انجام رسید.
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۵۴