آرشیو اخبار - 13 شهریور 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید

معاون وزیر نفت در امور گاز، پارس جنوبی را نماد توسعه کشور دانست و گفت: پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید.
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۲