آرشیو اخبار - 09 خرداد 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی سال 1400پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام است

عملیات تعمیرات اساسی سال 1400 پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف مدیریت موثر دارائیهای فیزیکی و با برنامه ریزی به منظور انجام بیش از 1895 دستور کار اصلاحی و پیشگیرانه با موفقیت در حال انجام است.
۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۳