آرشیو اخبار - 30 خرداد 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی کامل پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی جهت انجام چهارمین سال عملیات تعمیرات اساسی

همسو با افزایش تولید مستمر گاز و محصولات جانبی، پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی آمادگی لازم جهت شروع عملیات تعمیرات اساسی را دارد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶