آرشیو اخبار - 17 خرداد 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

عملیات تعمیرات اساسی سال جاری در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام اقدامات نوآورانه جهت تولید پایدار و مستمر گاز با موفقیت پایان یافت.
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۳