آرشیو اخبار - 27 اردیبهشت 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

هادی هاشم زاده فرهنگ بعنوان مرد سال 99 صنعت گاز ایران معرفی شد

بر اساس نظر داوران گازرسان، هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیرعامل بزرگترین مجتمع گازی کشور عنوان مرد سال 99 صنعت گاز ایران را به خود اختصاص داد.
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۲
صفحه ۱ از ۲