آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نماز باشکوه عید سعید فطر در مجتمع گاز پارس جنوبی

به شکرانه ِ یک ماه عبادت و بندگی و عید رستگاری بندگان خدا, نماز وحدت بخش عید سعید فطر در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰