آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اراده کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی استوارتر از گذشته در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور

نایب رئیس کمیسیون انرژی در با مدیران پالایشگاه های یازدهم و دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: متخصصان و کارکنان پرتلاش و خستگی ناپذیر مجتمع گاز پارس جنوبی در شرایط حساس و دشوار، تمامی موانع را برطرف و استوار تر از گذشته در مسیر شکوفایی اقتصاد کشور گام بر می دارند.
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۳۵