آرشیو اخبار - 23 اسفند 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مراسم تجلیل از پالایشگاه های برتر در سال جاری و کارمندان نمونه سال 99 مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

در آخرین جلسه‌ی تولید سال جاری در مجتمع گاز پارس جنوبی، مراسم تجلیل از پالایشگاه‌های برتر از منظر HSE و تولید و معرفی کارمندان نمونه مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 99 در سطح شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید.
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸