آرشیو اخبار - 18 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تشکیل کارگروه پژوهش یکی از اهداف شاخص پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی از تشکیل کارگروه پژوهش، خلاقیت و نوآوری در پالایشگاه هفتم پارس جنوبی خبر داد.
۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴