آرشیو اخبار - 16 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مشکل عملیاتی انحراف سقف مخزن میعانات گازی عسلویه کنترل شد

بروز انحراف در سقف شناور یکی از مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی موجود در تاسیسات مخازن متمرکز عسلویه، با اقدام به‌موقع مسئولین عملیاتی مجتمع گاز پارس جنوبی کنترل و مدیریت گردید.
۱۶ دی ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵