آرشیو اخبار - 15 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استقرار استاندارد‌های ایزو 14064 و ایزو 14067 ویرایش 2018 در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

برای اولین بار ،پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی موفق به استقرار استانداردهای ایزو 14064-1 ( 2018) ( کمی سازی انتشار گازهای گلخانه ای سازمان ) و ویرایش ایزو 14067 (2018)( محاسبه رد پای کربن محصولات ) گردید.
۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۱