آرشیو اخبار - 30 فروردین 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم توجه به پایداری شبکه و ایجاد و استفاده از فرآیندها گفت: بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست.
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۴۹
صفحه ۱ از ۲