آرشیو اخبار - 25 فروردین 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی سال 1400در مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خورد

عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی دقیق و منسجم و با توان متخصصان و کارکنان داخلی ، در سال 1400 کلید خورد.
۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۲۳