آرشیو اخبار - 05 آذر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازنگری خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خط مشی بازنگری شده سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع گاز پارس جنوبی را ابلاغ نمود.
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۶