آرشیو اخبار - 30 آذر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 13 درصدی تولید گاز در فازهای 15 و 16

تولید تمام محصولات فازهای 15 و 16 مجتمع گاز پارس جنوبی در سال جاری افزایش داشته است.
۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۶
صفحه ۱ از ۴