آرشیو اخبار - 19 آذر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری از موفقیت مجتمع در تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه خبر داد .
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶