آرشیو اخبار - 16 آذر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تا پایان سال سند چشم انداز و ارکان جهت ساز مجتمع به روزرسانی می شود

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه رونمایی از ارکان جهت ساز مجتمع عظیم گازی کشور گفت: تا پایان سال جاری سند چشم انداز و ارکان جهت ساز مجتمع به روز رسانی می شود.
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۶