آرشیو اخبار - 07 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعضای انجمن ادبی مجتمع گاز پارس جنوبی خوش درخشیدند

دومین سوگواره شعر عاشورایی تشان با درخشش انجمن ادبی مجتمع گاز پارس جنوبی به کار خود پایان داد.
۷ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۹